Als u ons werk waarvan wij u op onze website deelgenoot maken, zou willen ondersteunen met een donatie, dan zouden we dat erg waarderen.

In dit verband is het belangrijk om te weten dat de Belastingdienst de Stichting Vrienden van De Wijde Blik heeft aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van  belastingvoordeel.
Voor meer informatie www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Wat doen we met uw donatie
Waar we voor staan kunt u lezen in ons beleidsplan 2014-2016.

Onze activiteiten in 2019 vindt u terug in ons jaarverslag over dat jaar.

We willen u laten zien hoe we in 2019 uw geld hebben besteed en hoe we er per 31-12-2019 financiëel voorstaan.
Staat van baten en lasten 2019
Balans per 31-12-2019